Category Archives: ฟิลเลอร์

ใครมีริ้วรอยร่องแก้ม ทั้งลึกทั้งชัด Amara Clinic ช่วยได้!

ริ้วรอยร่องแก้ม

ฉีดปากกี่วันทาลิปได้? มีแพลนฉีดปากครั้งแรกต้องรู้!

ฉีดปากกี่วันทาลิปได้

หลังฉีดฟิลเลอร์ต้องดูแลยังไง ให้สวยเป๊ะไม่มีบ้ง!

after-filler